• NL
  • EN

 BEL ONS: +31 (0)45-5748190     |

 

U bent hier

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze websites besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze websites wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze websites wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van A1Touch Solution BV.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.
 
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze websites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze websites verkregen is.

A1Touch Solution B.V. is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor welke fout dan ook in de door ons aan geboden routeplanner. Hiervoor verwijzen wij u naar https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ . Ook is A1Touch Solution BV niet aansprakelijk voor niet door ons veroorzaakte fouten van welke aard dan ook in de door ons aangeboden zoekfunctie. Hiervoor verwijzen wij u naar https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ .